Pushti Nitya Niyam Pathavali

મંગલાચરણમ્ ચિંતાસંતાહંતારો, યત્પાદાંબુજરેણવઃ । સ્વીયાનાંતાન્નિજાચાર્યાન્, પ્રણમામિમુહુર્મુહુઃ ॥૧॥ યદનુગ્રહતો જન્તુઃ, સર્વદુઃખાતિગો ભવેત્ । તમહં સર્વદા વંદે, શ્રીમદ્ વલ્લભનંદનમ્ ॥૨॥ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધ્સ્ય, જ્ઞાનાંજશલાક્યા । ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન, તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥૩॥ નમામિ હ્ર્દયે શે ષે, લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ્ । લક્ષ્મીસહસ્નલીલાભિઃ, સેવ્યમાનં કલાનિધિમ્ ॥૪॥ ચતુર્ભિશ્ર્વ, ચતુર્ભિશ્ર્વ, ચતુર્ભિશ્ર્વ ત્રિભિસ્તથા । ષડ્ભિર્વિરાજતે યોસૌ, પંચધા હ્રદયે મમ ॥૫॥     પ્રાતઃ સ્મરણ શ્રીગોવર્ધનનાથપાદયુગલં, હૈયંગવીનપ્રિયમ્ નિત્યં શ્રીમથુરાધિપં સુખકરં, શ્રી વિટ્ઠલેશં મુદા । શ્રીમદ્ દ્વાર્વતીશ્ગોકુલપતી, શ્રીગોકુલેન્દું વિભૂમ્ શ્રીમન્મન્મથમોહનં નટવરં, શ્રીબાલકૃષ્ણં ભજેત્ ॥૧॥ શ્રીમદ્ વલ્લભવિટ્ઠ્લૌ ગિરિધરં, ગોવિંદરાયાભિધમ્  શ્રીમદ્ બાલકકૃષ્ણગોકુલપતી, નાથં રઘુણાં સ્તથા । એવં શ્રીયદુનાયકં કિલ ઘન-શ્યામં ચ તદ્ વંશજાન્ કાલિંદીંસ્વગુરુંગિરિં ગુરુવિભૂન્-સ્વીયપ્રભૂંશ્ર્વ સ્મરેત્ ॥૨॥ શ્રી યમુનાષ્ટકમ્ નમામિ યમુનામહં, સકલ સિદ્ધિ હેતું મુદા

Site Footer