Pushti Nitya Niyam Pathavali

મંગલાચરણમ્

ચિંતાસંતાહંતારો, યત્પાદાંબુજરેણવઃ ।

સ્વીયાનાંતાન્નિજાચાર્યાન્, પ્રણમામિમુહુર્મુહુઃ ॥૧॥

યદનુગ્રહતો જન્તુઃ, સર્વદુઃખાતિગો ભવેત્ ।

તમહં સર્વદા વંદે, શ્રીમદ્ વલ્લભનંદનમ્ ॥૨॥

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધ્સ્ય, જ્ઞાનાંજશલાક્યા ।

ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન, તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥૩॥

નમામિ હ્ર્દયે શે ષે, લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ્ ।

લક્ષ્મીસહસ્નલીલાભિઃ, સેવ્યમાનં કલાનિધિમ્ ॥૪॥

ચતુર્ભિશ્ર્વ, ચતુર્ભિશ્ર્વ, ચતુર્ભિશ્ર્વ ત્રિભિસ્તથા ।

ષડ્ભિર્વિરાજતે યોસૌ, પંચધા હ્રદયે મમ ॥૫॥

 

 

પ્રાતઃ સ્મરણ

શ્રીગોવર્ધનનાથપાદયુગલં, હૈયંગવીનપ્રિયમ્

નિત્યં શ્રીમથુરાધિપં સુખકરં, શ્રી વિટ્ઠલેશં મુદા ।

શ્રીમદ્ દ્વાર્વતીશ્ગોકુલપતી, શ્રીગોકુલેન્દું વિભૂમ્

શ્રીમન્મન્મથમોહનં નટવરં, શ્રીબાલકૃષ્ણં ભજેત્ ॥૧॥

શ્રીમદ્ વલ્લભવિટ્ઠ્લૌ ગિરિધરં, ગોવિંદરાયાભિધમ્ 

શ્રીમદ્ બાલકકૃષ્ણગોકુલપતી, નાથં રઘુણાં સ્તથા ।

એવં શ્રીયદુનાયકં કિલ ઘન-શ્યામં ચ તદ્ વંશજાન્

કાલિંદીંસ્વગુરુંગિરિં ગુરુવિભૂન્-સ્વીયપ્રભૂંશ્ર્વ સ્મરેત્ ॥૨॥

શ્રી યમુનાષ્ટકમ્

નમામિ યમુનામહં, સકલ સિદ્ધિ હેતું મુદા

You May Also Like